Naša služba

Ako spoločenstvo vykonávame v našej farnosti viacero služieb, ktoré vnímame ako veľmi potrebné pre naše mesto a spoločenstvo.

HC.Chvály

Už trinásty rok organizuje naše spoločenstvo v Hlohovci evanjelizačné koncerty pod názvom HC.Chvály. HC.Chvály sú stretnutím všetkých ľudí, ktorí majú záujem chváliť nášho Pána priamo v centre mesta. Chvály sa počas prvých troch rokov konali v priestoroch farského pastoračného centra, no keďže záujem ľudí o oslavu Kráľa neustále rástol, so začiatkom štvrtého ročníka HC.Chvál sa nám podarilo presunúť sa priamo do Domu kultúry v centre Hlohovca. Po zatvorení Domu kultúry sme sa od šiesteho ročníka presunuli do priestorov Františkánskeho kláštora, kde bola súčasťou HC.Chvál aj večerná svätá omša. Od ôsmeho ročníka sme sa opäť presunuli, najprv do priestorov kina Úsmev, a následne do Empíroveho divadla.

HC.Chvály

V súčasnosti sa HC.Chvály konajú zvyčajne tretiu sobotu v mesiaci, so začiatkom o 18:00. Termín najbližších HC.Chvál sa vždy vopred dozviete na našom Facebooku v sekcii udalosti.

HC.Chvály, ktoré v roku 2010 pôvodne začali ako evanjelizačný koncert pre birmovancov farnosti, v súčasnosti navštevuje každý mesiac približne 100-150 ľudí všetkých vekových kategórií, od tých najmenších, pre ktorých je k dispozícii detský kútik, cez mladých ľudí až po tých najstarších. Každý mesiac sa Empírove divadlo napĺňa nebeskou atmosférou, slobodou, spevom a modlitbou ľudí túžiacich oslavovať svojho Kráľa.

HC.Chvály zvyčajne hudobne vedie naša kapela Bétel, no pozvanie viesť toto stretnutie už prijali aj Lámačské chvály alebo kapela Espé. Okrem hudby sú súčasťou HC.Chvál aj svedectvá mladých ľudí z nášho spoločenstva, scénky alebo krátke divadielka a samozrejme tiež slovo a prednášky pozvaných hostí, medzi ktorými už boli napríklad Braňo Letko (Lámačské chvály), Július Slovák (Godzone), Ján Buc (TV LUX) či poslanec NR SR Richard Vašečka alebo raper Ego.

HC.Chvály - Hosť: Ego

Každý mesiac sa snažíme HC.Chvály spraviť niečim výnimočné, či už prednáškou zaujímavého hosťa, pútavou scénkou alebo novou piesňou z tvorby našej kapely. Čo sa však nikdy nemení je nezabudnuteľná atmosféra a srdcia plné chvály a uctievania nášho Pána. Tak neváhaj a príď na najbližšie HC.Chvály aj ty! Tešíme sa na teba.

Formácia birmovancov

Jednou z najdôležitejších služieb, ktoré naše spoločenstvo vo farnosti vykonáva, je nepochybne zabezpečovanie prípravy na sviatosť birmovania. Birmovancov má na starosti animátorský tím zložený z členov spoločenstva Bétel, ako aj iných aktívnych mladých ľudí z farnosti.

Príprava na sviatosť birmovania trvá v našej farnosti jeden rok, počas ktorého sa birmovanci stretávajú každý týždeň v malých formačných skupinkách pod vedením animátorov. Na týchto stretnutiach spoločne preberajú rôzne témy spojené s kresťanskou dospelosťou, učia sa o Duchu Svätom a rozoberajú Nový zákon. Každú skupinku má na starosti jeden animátor, ktorý má absolvovaný animátorský kurz.

Birmovanci

Počas roka sa birmovanci okrem pravidelného stretávania zúčastňujú rôznych iných podujatí - prichádzajú na HC.Chvály, počas pôstneho obdobia spolu so svojimi animátormi absolvujú krížovú cestu a na jar prebieha duchovná obnova.

Duchovná obnova pre birmovancov spravidla prebieha počas dvoch víkendov v neďalekom diecéznom centre mládeže v Bojničkách. Cieľom týchto víkendov je snaha ukázať mladým ľuďom, že kresťanstvo sa dá prežívať aj v dnešnej dobe, či už medzi spolužiakmi, kamarátmi, alebo v rodine. Súčasťou duchovnej obnovy sú prednášky animátorov, spoločné aktivity, ale aj sviatosť zmierenia, ku ktorej birmovanci pristupujú často prvýkrát po dlhej dobe.

Letné chvály

Počas letných mesiacov, kedy majú HC.Chvály prestávku, zvykneme organizovať Letné chvály, ktoré sa, ak to počasie dovolí, konajú v priestoroch františkánskeho parku pod holým nebom. Tieto chvály majú zvyčajne podobu celodenného podujatia, na ktorom sa okrem spoločenstva Bétel podielajú aj iné spoločenstvá z okolia Hlohovca.

Letné chvály

Už tradične sa návštevníci Letných chvál môžu občerstviť cigánskou a kofolou, koláčikmi alebo dobrou kávou. Pre malé deti je zvyčajne prichystaný samostatný program v detskom kútiku.