Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Čo o HC.Chválach hovoria ľudia

V sobotu 28. marca sa na šiestych HC.Chválach zišlo mnoho ľudí s túžbou opäť viac sa priblížiť k nášmu nebeskému Otcovi. A ako to títo ľudia preživali?

Spievala som hlasnejšie, ako kedykoľvek predtým a cítila som sa byť sama sebou.

Tieto chvály boli pre mňa iné. Keď sa za mňa ľudia modlili, mala som dobrý pocit.

Na tieto HC.Chvály medzi nás konečne zavítala aj moja mama. Mala som neuveriteľnú radosť z toho, ako Boh koná v našich životoch.

Slúžila som ako modlitebníčka a každá modlitba za ktoréhokoľvek človeka ma napĺňala. To, ako sa ľudia radovali, tancovali a skákali pred Bohom bolo neskutočné.

Tieto chvály boli pre mňa veľkým oslobodením od mnohých vecí. Počas piesní bolo cítiť, ako sa Boh mocne dotýka a mení životy mnohým ľuďom. Verím, že každými chválami Otec pomaly premieňa naše mesto na svoj obraz.

Vnímam HC.Chvály ako oslavu, koncert z krajiny zázrakov. Stretávam tam najmä svoje priania a obavy.

Tieto Chvály boli niečo zázračné. Hneď ako sa začali, všade som cítila Božiu prítomnosť a keď som sa obzerala okolo seba, uvidela som ľudí rôznych vekových kategórií ako vzdávajú poctu nášmu Kráľovi. Modlili sa nie z donútenia alebo povinnosti, ale preto, že chceli. Vyčarilo mi to obrovský úsmev na tvári a verím, že Jeho sláva sa bude šíriť ďalej a ďalej.

Už teraz sa tešíme na ďalší spoločne strávený čas a na to, ako bude Boh v nás písať nové svedectvá a to už 25. apríla o 18:00 v Dome kultúry v Hlohovci.