Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Duchovná obnova pre birmovancov

V dňoch 14.–16. 3. a 21.–23. 3. 2014 sa v diecéznom centre mládeže v Bojničkách v rámci prípravy na sviatosť birmovania uskutočnila duchovná obnova pre birmovacov našej farnosti. Celkovo sa počas oboch víkendov duchovnej obnovy zúčastnilo až 59 birmovancov, čo je doposiaľ najviac za posledné tri roky. Účelom víkendoviek bolo ukázať mladým ľuďom, že kresťanstvo sa dá prežívať aj v dnešnej dobe medzi spolužiakmi a v rodine a aj to, aby dokázali hlboko v srdci pocítiť krásu života s Bohom a odovzdať mu svoje srdce, a tiež začlenenie sa do spoločenstiev vo farnosti, kde by toto ich odovzdanie mohli prehlbovať a mohli rásť s Bohom.

Témy, ktoré si pre birmovancov pripravili naši animátori, boli zamerané na Ducha Svätého a spoločenstvo. Vyvrcholením celého víkendu bola sv. omša, ktorú celebroval dp. Peter Belý. Vo svojom príhovore povzbudzoval k využívaniu času, ktorý nám Boh dal a vyzdvihoval potrebu sebarealizácie v každennom živote. Po svätej omši nasledovali modlitby, na ktorých väčšina birmovancov pred oltárom odovzdala svoj život Bohu. Veríme, že toto je len začiatok ich veľkého príbehu a aktívneho vzťahu s Bohom. Preto si spomeňme na túto generáciu mladých teenagerov vo svojich modlitbách, aby v nich Otec stále roznecoval lásku a túžbu byť s ním.

Počas letných prázdnin Spoločesntvo Bétel už po druhýkrát organizuje letný tábor Oáza Nového Života (ONŽ). Minulý rok sme v dedinke Dolná Poruba prežili krásnych 17 dní v prírode a božom požehnaní. Veríme, že Boh si aj tento rok pre nás pripravil niečo veľkolepé. V prípade záujmu nájdete všetky potrebné informácie na webe oáza.bétel.sk.

Tento školský rok sa uskutočnia ešte dve stretnutia s názvom HC.Chvály, ktoré pre Vás pripravuje Spoločestvo Bétel už tretí rok, a ktoré navštevuje stále viac ľudí nielen z Hlohovca, ale aj mladí z okolia Trnavy, Bratislavy či Nitry. Nenechajte si ich ujsť 26.4.2014 a 24.5.2014. Tešíme sa na Vás.

[[nid:218]]