Spoločenstvo Bétel Hlohovec

HC.Chvály 01 - Bolo to veľkolepé!

Prvé HC.Chvály v tomto školskom roku boli niečim iné. Konali sa po prvýkrát v Kultrúrnom dome v Hlohovci. Bolo to veľkolepé!

Chvály začali so super atmosférou, kde sa všetci zapájali a boli naplnení radosťou. Povedalo sa svedectvo, ktoré bolo pre birmovancov povzbudením, aby sa nebáli povedať Bohu svoje áno a vydať sa tak po ceste, ktorá vedie k nemu. Kapela Bétel zahrala pár piesní a prišla prednáška, ktorú mala Evka Hrešková a po nej prednáška jej kamarátky Zuzky. Evkina prednáška bola ako vždy úžasná, Zuzkina upútala nielen birmovancov ale aj mnohých prítomných tým, ako otvorene dokázala o svojom živote rozprávať pred toľkými ľuďmi. Po prednáškach pokračovali chvály a s nimi nastal čas, kedy sa modlitebníci modlili za ľudí. Bol to veľmi požehnaný čas plný Ducha Svätého. Chvály ubehli veľmi rýchlo, no človek sa ani nenazdá a o chvíľku tu budú novembrové HC.Chvály.

Budú sa konať 15. 11. 2014 opäť v Kultúrnom dome v Hlohovci. Všetci ste srdečne pozvaní. Tešíme sa na Vás!

Karolína Jendreasová
členka modlitebného tímu