Spoločenstvo Bétel Hlohovec

HC.Chvály 03 + eSPé

Ahojte,

už 13. 12. 2014 sa môžete tešiť na ďalšie chvály v Kúlturnom dome v Hlohovci, ktoré tentokrát povedie kapela eSPé zo Sliača.

eSPé vzniklo ako chválový tím spoločenstva SP a našim prvoradým cieľom a víziou je prekračovať limity všednosti vo vzťahu s Bohom, v chvále a uctievaní. Túžime vidieť Božie kráľovstvo tu na zemi zjednotené v bázni pred naším Bohom. Naše piesne vychádzajú z túžby vyvýšiť Boha nad všetkým v našich životoch a o to sa snažíme nie len piesňami, ale celým životom a tiež službou spoločenstva SP a projektu Godzone. 

Nezabudnite sa pripojiť na našej FB udalosti.

Tešíme sa na Vás.