Spoločenstvo Bétel Hlohovec

HC.Chvály XXL - Zmena programu

Priatelia, ospravedlňujeme sa Vám, ale nastáva zmena programu HC.Chvál XXL. Omša, ktorou sme mali začať o 18:00, žiaľ z organizačných dôvodov nebude. Začneme preto až o 19:30 samotnými HC.Chválami.

Chceli by sme tiež poprosiť tých, ktorí plánujú ostať celú noc, aby prišli najneskôr o 19:15, aby si stihli uložiť veci (nezabudnite si karimatku a spacák, máme aj zopár matracov).

Boli by sme veľmi radi, ak by ste priniesli niečo pod zub, ak sa vám dá.

Ďakujeme a tešíme sa na vás! +++