Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Oáza Nového Života 2014

Oáza Nového Života – Tak ako minulý, aj tento rok sme ako spoločenstvo Bétel pripravili letný tábor pre mladých teenagerov z nášho mesta. Spoločne sme v mesiaci júl prežili 17 dní nadprirodzeného priateľstva s Bohom, zažili obrovské dobrodružstvo a pociťovali neuveriteľnú Otcovu lásku.

Tak ako už za pôsobenia dp. Miroslava Vanča sa aj tento rok Oáza konala v dedinke Dolná Poruba v priestoroch základnej školy. Domáci veriaci nás hneď s radosťou privítali a už od prvého dňa nám boli stále k dispozícií.

Dolná Poruba je filiálka farnosti Omšenie a omše tu bývajú v nedeľu a v stredu. Preto sme sa počas niekoľkomesačných príprav modlili aj za to, aby sme mohli čo najčastejšie pristupovať k eucharistii a sviatosti zmierenia. Oslovili sme viacero kňazov z diecézy, ale každý mal mnoho vlastných pastoračných povinností (z dôvodu nedostatku kňazov). No v deň príchodu sme zistili, že od tohto dňa nastupuje do filiálky Dolná Poruba výpomocný duchovný kňaz, ktorý tu bude slúžiť každý deň sväté omše a vysluhovať sviatosť zmierenia. Bol to pre nás obrovský zázrak. Každý deň sme sa stretávali so živým Kristom. Napísal by som aj o ďalších takýchto Otcových zásahoch, ale program tohto tábora je tajný, aby bol každý deň pre účastníkov novým prekvapením. Čo však povedať môžem je, že Jeho láska nás sprevádzala každým dňom a každé ráno bolo pre nás obrovským požehnaním.

Tento rok bola Oáza špecifická aj vzácnymi návštevami a pozvanými hosťami. Medzi ne patril aj náš vdp. Marek Jesenák, ktorý strávil s nami zopár hodín, odslúžil nám súkromnú sv. omšu a mnohých mladých vyspovedal. Priniesol veľké povzbudenie, za čo mu patrí veľká vďaka. Medzi pozvaných hostí, ktorí nám prišli prednášať, modliť sa s nami a žehnať nám, patril Braňo Letko (zo skupiny Lámačské chvály), Július Slovák (riaditeľ projektu GodZone na Slovensku) a páter Leopold Jablonský. Títo všetci boli aj na HC.Chválach počas ročníka 2013/2014 a veľmi radi prijali pozvanie aj na náš tábor.

Počas týchto dní sme prežili obrovské prebudenie u birmovancov a mnoho svedectiev o Božej láske. Boli sme veľmi povzbudení tým, aké množstvo mladých ľudí z našej farnosti odovzdalo život Ježišovi a aj tým, ako po Oáze neustále pristupujú k sviatostiam a aktívne sa zapájajú do života farnosti. Boh nadpriodzene zjavoval svoje odpustenie, prijatie a lásku.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník HC.Chvál 2014/2015, na ktoré Vás všetkým pozývame. Tento rok HC.Chvály v priemere navštívilo o 40 ľudí viac ako vlani a v októbri 2013 sa zúčastnilo neuveriteľných 186 (nie len) mladých ľudí. Chceme sa stále modliť za toto mesto a hovoriť mladým ľuďom o Bohu. Preto Vás stále prosíme, aby ste mysleli na nás vo svojich modlitbách.

Ľubomír Petrek, vedúci spoločenstva Bétel.