Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Články

HC.Chvály XXL + Leopold Jablonský

Ahojte,

pozývame Vás na posledné HC.Chvály v školskom roku 2013/2014.

A prečo XXL? Pretože budú niečím výnimočné. Všetko sa začne už v PIATOK o 18:00 a skončí v SOBOTU o 8:00 - teda môžte sa už teraz tešiť na celonočný program, ktorú zverejníme v najbližšej dobe.

Prenocovať bude možné priamo na farskom úrade v Hlohovci, stačí si zobrať karimatku a spacák.

Ak prinesieš niečo na občerstvenie alebo nápoje, budeme veľmi radi.

Tešíme sa na tvoju účasť, že prežijeme celú noc v Božej prítomnosti, tak si túto príležitosť nenechaj ujsť.

Duchovná obnova pre birmovancov

V dňoch 14.–16. 3. a 21.–23. 3. 2014 sa v diecéznom centre mládeže v Bojničkách v rámci prípravy na sviatosť birmovania uskutočnila duchovná obnova pre birmovacov našej farnosti. Celkovo sa počas oboch víkendov duchovnej obnovy zúčastnilo až 59 birmovancov, čo je doposiaľ najviac za posledné tri roky. Účelom víkendoviek bolo ukázať mladým ľuďom, že kresťanstvo sa dá prežívať aj v dnešnej dobe medzi spolužiakmi a v rodine a aj to, aby dokázali hlboko v srdci pocítiť krásu života s Bohom a odovzdať mu svoje srdce, a tiež začlenenie sa do spoločenstiev vo farnosti, kde by toto ich odovzdanie mohli prehlbovať a mohli rásť s Bohom.

Témy, ktoré si pre birmovancov pripravili naši animátori, boli zamerané na Ducha Svätého a spoločenstvo. Vyvrcholením celého víkendu bola sv. omša, ktorú celebroval dp. Peter Belý. Vo svojom príhovore povzbudzoval k využívaniu času, ktorý nám Boh dal a vyzdvihoval potrebu sebarealizácie v každennom živote. Po svätej omši nasledovali modlitby, na ktorých väčšina birmovancov pred oltárom odovzdala svoj život Bohu. Veríme, že toto je len začiatok ich veľkého príbehu a aktívneho vzťahu s Bohom. Preto si spomeňme na túto generáciu mladých teenagerov vo svojich modlitbách, aby v nich Otec stále roznecoval lásku a túžbu byť s ním.

Stránky