Spoločenstvo Bétel Hlohovec

svedectvo 05 - Terézia (bétel)