Spoločenstvo Bétel Hlohovec

HC.Chvály OpenAir 2.0

  • Martin
  • 24. október 2015

Aj keď je tu jeseň, môžeme spoločné spomínať na skvelý čas strávený v Pánovej blízkosti počas druhých letných HC.Chvál pod otvoreným nebom. Zároveň máme radosť z toho, že už o týždeň sa budeme môcť opäť spoločne stretnúť v Kultúrnom Dome v Hlohovci.

Samozrejme, obrovská vďaka patri skvelému fotografovi Matúšovi Lošonskému, ktorý naplno využíva svoj talent a zachytáva skvelé momenty pôsobenia Božej lásky!