Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Vianočné trhy Hlohovec (2015)

  • Martin
  • 14. december 2015

Bolo úžasné vonku priamo na námestí v našom meste chváliť Otca a žehnať všetkým oblastiam spoločnosti. Sme veľmi radi za všetkých, ktorí hneď v nedeľu poobede prišli spolu s nami a pozdvihli svoj hlas. Toto je to, čo potrebuje naša krajina. Počuť evanjelium od kresťanov, ktorí bez strachu a hanby pôjdu do ulíc.

Za fotky vďačíme dlhoročnému priateľovi, skvelému fotografovi Matúšovi Lošonskému.