Spoločenstvo Bétel Hlohovec

2% z dane pre Bétel

Ako spoločenstvo rímsko-katolíckej cirkvi sme zastrešení občianským Združením Kresťanských Spoločenstiev Mládeže (ZKSM), ktoré má dlhoročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí. Spoločne napomáhame osobnostnému a duchovnému rozvoju mladého človeka na osobnosť s uceleným pohľadom na život. Prostredníctvom neformálneho vzdelania a informálneho učenia mladého človeka mu chceme pomôcť dozrieť v osobnosť, prispievajúcu svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti a cirkvi.

Informácie pre poukázanie 2% z dane

 • IČO: 00641162
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodný názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
 • Sídlo: Brezová 18/5, 052 01 Spišská Nová Ves

Prefoťte si vyplnené tlačivá ešte pred poslaním na daňový úrad. Prefotené tlačivá zhromažďuje vedúci oblastného centra Ľubomír Petrek. Výšku poukázanej dane a názov daňového úradu prosíme oznámte e-mailom na spolocenstvo@betel.sk alebo pomocou kontaktného formuláru do 30. 5. 2014.

Vďaka Vašej podpore môžeme aj naďalej slúžiť v týchto oblastiach:

 • Príprava birmovancov na sviatosť birmovania (stretávajú sa v deviatich skupinkách cca po 10 členov každý týžden)
 • Organizujeme tretí ročník stretnutia s názvom HC.Chvály (2-hodinový program, ktorého súčasťou je modlitba chvál a vyučovanie pozvaného hosťa, vždy posledná sobota v mesiaci)
 • 4 duchovné obnovy za rok (dve sú v marci pre birmovancov v Diecéznom centre mládeže Trnavskej arcidiecézy, dve pre členov spoločenstva počas roka)
 • Animátorský kurz (formuje nových animátorov, ktorí slúžia vo farnosti vedením skupinky, prebieha raz mesiačne – jeden víkend)
 • Bétel Academy (stretnutie mladých ľudí z Hlohovca a okolia každú sobotu, príprava na spoločenstvo, ponúka duchovný rast a živý vzťah s Bohom)
 • Oáza Nového Života (17-dňový tábor pre teenagerov, ktorý prebieha počas leta pri Trenčíne, pomáha osobnému a duchovnému rozvoju)
 • Natáčame svedectvá, záznam z HC.Chvál, promo videá...
 • Pripravujeme Bétel Shop (nájdete tu kresťanské trčiká, prívesky, náramky, odznaky...)
 • Prevádzkujeme webovú stránku www.betel.sk (nájdete tu všetky aktuálne informácie)