Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Modlitby za uzdravenie

Radi by sme vás pozvali na Modlitby za uzdravenie, ktoré sa uskutočnia 6. septembra v Centre novej evanjelizácie Jána Pavla II. v Beckove.

Je pre nás obrovské privilégium viesť modlitbu chvál práve na Modlitbách za uzdravenie. Veľmi sa tešíme na spoločný čas s vami.

Téma stretnutia: „Evanjelizácia s Duchom“.

„Ked zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.” (Sk 1,8)

Program:

  • 14:30 – Chvály
  • 15:00 – Svätá omša
  • 16:00 – Adorácia
  • 17:00 – Prestávka na občerstvenie
  • 17:40 – Svedectvá
  • 18:15 – Večer zvelebenia
  • 19:15 – Záver