Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Nová evanjelizácia

V našom spoločenstve sme tento týždeň rozbehli novú službu do ktorej nás Otec volal už dlhší čas.

Táto služba, ktorá nesie názov Nová evanjelizácia, je o tom, že chceme chodiť po okolitých farnostiach a svedčiť mladým ľuďom a birmovancom o tom, ako Boh reálne koná v našich životoch.

Našou prvou zastávkou bola susediaca farnosť Leopoldov, kde sme sa stretli s miestnymi mladými, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania.

Začali sme predstavením našej služby, ktorú v Bételi robíme, a čomu sa venujeme. Potom prišli na rad svedectvá mladých ľudí z nášho spoločenstva, v ktorých sme sa zamerali hlavne na poukázanie, že Boh nie je len niekto abstraktný, ale naopak, že on je naozaj reálny a priamo zasahuje do konkrétnych oblastí našich životov. Na záver tohto evanjelizačného stretnutia prišla na rad modlitba chvál, počas ktorej sme sa za týchto mladých ľudí prihovárali a žehnali im, aby aj v nich Otec začal písať nové svedectvá.


Ak máte záujem o evanjelizáciu vo vašej farnosti, napíšte nám na spolocenstvo@betel.sk alebo zavolajte na 0944 348 459 (Denis Miklovič).