Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Nová evanjelizácia - Piešťany

V piatok 24.3. sme boli pozvaní slúžiť birmovancom do Piešťan s našim tímom Novej Evanjelizácie, ktorej hlavná téma tento rok je Kristova škola.

Po príchode nás privítali animátori z Piešťan a pustili sme sa do príprav. Po vyriešení drobných technických problémov sme boli pripravení privítať 55 mladých ľudí. Program začal ako obvykle zoznámením sa a krátkym predstavením nášho spoločenstva. Na úvod nasledovala téma Denisa Mikloviča, v ktorej nás povzbudil do toho, aby sme svoj život odovzdali Ježišovi. Po téme nasledovalo svedectvo Terky Vladovičovej, ktorá hovorila o svojom obrátení a rozhodnutí sa pre Ježiša.

Do modlitby chvál nás uviedli Denis a Janka Ráciková, medzi chválami nám svoje svedectvo povedal Maroš Bílik, ktorý hovoril o tom, ako sa rozhodol pre Boha a ako ho Boh formoval. Na záver svojho svedectva nás povzbudil do modlitby. Chvály pokračovali a prišla výzva aby tí, ktorí chcú odovzdať svoj život Ježišovi vystúpili dopredu, kde sme sa za nich spolu s ich animátormi a pánom kaplánom modlili. Bolo skvelé vidieť ako postupne prichádzali títo mladí ľudia dopredu s túžbou odovzdať svoj život Ježišovi.

Po chválach Janko Libant ukázal video z Bétel tábora a predstavil birmovancom tohtoročný tábor a povzbudil ich, aby porozmýšľali, či aj oni nechcú počas prázdnin niečo také zažiť. Na záver sme vytvorili menšie skupinky, kde sa rozprávali nie len o tábore. Nakoniec vznikol jeden veľký kruh a bolo skvelé vidieť, ako sa títo mladí ľudia zdieľajú a rozprávajú sa s nami o viere.

V mene celého Evanjelizačného tímu môžem povedať, že to bol naozaj skvelý čas, ktorý priniesol požehnanie a my sme radi, že sme mohli prísť slúžiť na toto miesto.
Denis Miklovič.