Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Rozhovor s kapelou

Portál GosAmKa (Gospel-paráda amatérskych kapiel) urobil rozhovor s našou kapelou. Časť rozhovoru vám prinášame tu, celý ho nájdete na samotnom portáli.

Zdravím kapelu Bétel! Na úvod klasická otázka - čo symbolizuje váš názov, prečo ste zvolili práve tento názov?
Názov BÉT-EL (dom Boží) je založený na biblickom príbehu z knihy Genezis o Jakubovi, najviac týkajúcom sa pasáží Genezis 28,10-22 a s pokračovaním v Genezis 35,1-15. Heslom založenia sa pre nás stal verš Gn 28,20-21: „A Jakub urobil sľub: “Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá chlieb na živobytie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude mojím Bohom.“ 
Biblický Bétel bol miestom:

  • zjavenia (vízie) (Gn 28,12-15)
  • Božej prítomnosti (Gn 28,16) = dom Boží
  • sľubu (záväzku) voči Bohu (Gn 28,20)
  • odovzdania sa pravému Bohu (Gn 28,22b)
  • očistenia a vypočutia modlitieb v súžení (Gn 35,2-3)
  • zanechania starého života, zlých zvykov (svojich modiel) (Gn 35,4)
  • požehnania (Gn 35,9)
  • modlitby – rozprávania s Bohom (Gn 35,15) 

Aký je rozdiel medzi spoločenstvom Bétel a rovnomennou kapelou?
Najprv fungovalo len spoločenstvo Bétel, z ktorého potom zoskupenie hudobníkov začalo hrávať na mládežníckych omšiach. Neskôr z tohto vznikla kapela P4C (2010). Od roku 2011 v rámci prípravy na birmovku sme začali organizovať ako spoločenstvo HC.chvály, na ktorých doteraz hráva kapela Bétel. Nechceli sme oddeľovať kapelu od spoločenstva ale utvrdiť sa, že rovnako treba rásť v každej oblasti a všetko má patriť Otcovi. Preto sme aj zmenili názov kapely na taký, ako názov spoločenstva. 

Koho považujete za svoju cieľovú skupinu? Chcete sa orientovať len na veriace publikum alebo plánujete aj koncerty na bežnej, svetskej scéne?
Prevažne sa venujeme mladým ľuďom, birmovancom, teenagerom. V domácom Hlohovci pravidelne organizujeme evanjleizáciu Hc.chvály, kde sa venujeme našim birmovancom. Ak sme pozvaní odohrať chvály, spraviť program pre mladých, tak sme týmto veciam otvorení. Veľmi radi hovoríme o tom, ako nás Boh učí a stará sa o nás. Táto túžba vychádza z nášho domáceho prostredia, kde skutočne vidíme ako sa Boh stará o celé rodiny. Koncerty na „bežnej“ scéne neplánujeme, snažíme sa najviac venovať chválovej hudbe a rásť v tejto službe.

Celý rozhovor nájdete na portáli GosAmKa.