Spoločenstvo Bétel Hlohovec

O nás

Sme spoločenstvo Rímsko-katolíckej Cirkvi, turíčno-charizmatickej spirituality. Sme mladí z Hlohovca a okolia, ktorí prijali do svojho života Ježiša, lebo skúsili a spoznali, že život s Ním je neporovnateľne lepší. Na vlastných životoch môžeme dosvedčiť, že Boh je živým a osobným Bohom, ktorý každého bezpodmienečne miluje a vzťah s Ním je niečo úžasné.

Sme registrovaní na Ministerstve vnútra ako občianske združenie BÉTEL a sme tiež súčasťou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Prečo práve Bétel?

Názov BÉT-EL (dom Boží) je založený na biblickom príbehu z knihy Genezis o Jakubovi, najviac týkajúcom sa pasáží Genezis 28,10-22 a s pokračovaním v Genezis 35,1-15. Heslom založenia sa pre nás stal verš Gn 28,20-21: „A Jakub urobil sľub: “Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá chlieb na živobytie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude mojím Bohom.“

Biblický Bétel bol miestom:

  • zjavenia (vízie) (Gn 28, 12-15)
  • Božej prítomnosti (Gn 28, 16) = dom Boží
  • sľubu (záväzku) voči Bohu (Gn 28, 20)
  • odovzdania sa pravému Bohu (Gn 28, 22b)
  • očistenia a vypočutia modlitieb v súžení (Gn 35, 2-3)
  • zanechania starého života, zlých zvykov (svojich modiel) (Gn 35, 4)
  • požehnania (Gn 35, 9)
  • modlitby – rozprávania s Bohom (Gn 35, 15)

Vízia

CHCEME RÁSŤ A SPOZNÁVAŤ BOHA OTCA. BYŤ JEHO UČENÍKMI A BYŤ SVEDKAMI TAM, KDE BUDEME POSLANÍ. ABY SME AKO JEDNOTNÝ BOŽÍ NÁROD HLÁSALI JEHO MENO.";

Podporte nás...

Prosíme o modlitby, je to tá najpotrebnejšia vec, bez ktorej sa nezaobídeme. Za vaše úmysly sa pravidelne každý týždeň modlíme a vyprosujeme vám hojné požehnanie. Šírte Božie Kráľovstvo okolo seba, nech na Slovensku tvoríme jeden Boží národ. Môžete prispieť na účet spoločenstva, Váš dar bude použitý na organizovanie evanjelizácií, prípravu táborov a duchovných obnôv.

Ďakujeme.