Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Naša služba

Ako spoločenstvo vykonávame v našej farnosti niekoľko služieb, ktoré vnímame ako veľmi potrebné pre naše mesto a spoločenstvo.

HC.Chvály

HC.Chvály sú stretnutím všetkých ľudí, ktorí majú záujem chváliť nášho Pána priamo v centre mesta. Tieto evanjelizačné koncerty, ktorých sa pravidelne zúčastňuje približne 250-300 ľudí, organizujeme v Hlohovci už štvrtý rok, vždy v poslednú sobotu v mesiaci.

Bétel Academy

Pre birmovancov a iných mladých ľudí, ktorí by sa radi stali súčasťou nejakého spoločenstva máme k dispozícii nezáväzné stretká, ktoré prebiehajú pravidelne každý týždeň, vždy v piatok o 18:00 v priestoroch farského pastoračného centra.

Formácia birmovancov

Jednou z najdôležitejších služieb, ktoré naše spoločenstvo vo farnosti vykonáva, je nepochybne zabezpečovanie prípravy na sviatosť birmovania. Formáciu birmovancov má na starosti náš animátorský tím, ktorý okrem pravidelných stretiek pripravuje pre birmovancov aj víkendové duchovné obnovy.

Bétel Tábor

Každý rok naše spoločenstvo pripravuje letný Bétel tábor. Ide o duchovnú obnovu pre mladých, ktorá je plná zaujímavého programu na obohatenie duchovného života.