Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Naša služba - Bétel Academy

Bétel AcademyOkrem pravidelných stretnutí pre členov organizujeme v spoločenstve tiež otvorené stretnutia s názvom Bétel Academy. Tieto stretká sú určené predovšetkým pre birmovancov a iných mladých ľudí, ktorí by sa radi stali súčasťou nejakého spoločenstva. Účasť na Academy je úplne nezáväzná, radi privítame kohokoľvek, kto má záujem o prežívanie a rozvíjanie svojej viery v spoločenstve.

Stretká Bétel Academy prebiehajú pravidelne každý týždeň v sobotu od 18:00 v priestoroch farského pastoračného centra. Stretnutia Academy bežia vždy od začiatku roku (január/február) do letných prázdnin.

Cieľom a náplňou stretnutí je vzájomné zdieľanie a spoločné modlitby, samozrejme nechýba tiež občerstvenie, zábava a dobrá nálada. Súčasťou stretnutí sú aj rôzne prednášky a workshopy zamerané hlavne na tému spoločenstva a života mladých v kresťanských hodnotách.Bétel Academy Stretnutia vedú členovia spoločenstva Bétel, ktorí v minulosti absolvovali Bétel Academy, a práve vďaka nej sú dnes súčasťou Bételu.

Bétel Academy je svojou náplňou určená hlavne pre vekovú skupinu 13-17 rokov. Ak chceš zažiť niečo nové, hľadáš Boha a máš záujem o spoločenstvo, tak neváhaj, zavolaj svojich priateľov a prídite na ktorékoľvek stretnutie Bétel Academy v sobotu o 18:00 na fare.