Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Naša služba - Formácia birmovancov

BirmovanciJednou z najdôležitejších služieb, ktoré naše spoločenstvo vo farnosti vykonáva, je nepochybne zabezpečovanie prípravy na sviatosť birmovania. Birmovancov má na starosti animátorský tím zložený z členov spoločenstva Bétel, ako aj iných aktívnych mladých ľudí z farnosti, najmä z Mariánskej družiny.

Formačné stretnutia

Príprava na sviatosť birmovania trvá v našej farnosti jeden rok, počas ktorého sa birmovanci stretávajú každý týždeň v malých formačných skupinkách pod vedením animátorov. Na týchto stretnutiach spoločne preberajú rôzne témy spojené s kresťanskou dospelosťou, učia sa o Duchu Svätom a rozoberajú Nový zákon. Každú skupinku má na starosti jeden animátor a jeden pomocný animátor, ktorý sa zúčastňuje animátorského kurzu.

Počas roka sa birmovanci okrem pravidelného stretávania zúčastňujú rôznych iných podujatí - prichádzajú na HC.Chvály, počas pôstneho obdobia spolu so svojimi animátormi absolvujú krížovú cestu a na jar prebieha duchovná obnova.

Duchovná obnova

BirmovanciDuchovná obnova pre birmovancov spravidla prebieha počas dvoch víkendov v neďalekom diecéznom centre mládeže v Bojničkách. Cieľom týchto víkendov je snaha ukázať mladým ľuďom, že kresťanstvo sa dá prežívať aj v dnešnej dobe, či už medzi spolužiakmi, kamarátmi, alebo v rodine. Súčasťou duchovnej obnovy sú prednášky animátorov, spoločné aktivity, ale aj sviatosť zmierenia, ku ktorej birmovanci pristupujú často prvýkrát po dlhej dobe.

Najmä pre birmovancov je tiež určený letný Bétel tábor, ktorý naše spoločenstvo organizuje každý rok pre mladých ľudí z farnosti.

Animátorský kurz

Pre pomocných animátorov počas roka naše spoločenstvo pripravuje diecézny animátorský kurz, na ktorom vodcovia spoločenstva s animátormi preberajú témy, ktoré sú náplňou birmovaneckých stretnutí počas celého roka a učia ich ako sa správne ujať služby vedenia mladých ľudí a animátorstva.

Animátorský kurz sa skladá z ôsmich víkendov a je ukončený slávnostnou svätou omšou, počas ktorej získajú účastníci certifikát o absolvovaní dekanátneho animátorského kurzu.