Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Naša služba - Bétel Tábor

Oáza 2014

Každý rok naše spoločenstvo pripravuje letný Bétel tábor, ktorý je zameraný predovšetkým na birmovancov z farnosti Hlohovec, no dvere sú otvorené všetkým mladým ľuďom vo veku od 14 rokov.

Jedná sa v podstate o duchovnú obnovu pre mladých, ktorá je plná zaujímavého programu na obohatenie duchovného života. Samozrejmosťou je aj množstvo zábavného a rekreačného programu v podobe výletov, turistiky, hier a súťaží.

Informácie o aktuálnom ročníku Bétel tábora: Tábor.Bétel.sk →

Počas prvých dvoch rokov sa tábor konal v dedinke Dolná Poruba a trval 17 dní, no od roku 2015 sme tábor z praktických dôvodov skrátili na 10 dní a zmenili sme tiež lokalitu - v roku 2017 sa bude konať v rekreačnom zariadení Javorinka v krásnom prostredí okolo mesta Stará Turá.

Oáza 2014- Braňo Letko

Oáza 2014 - Julo SlovákSúčasťou duchovného programu Bétel tábora je okrem iného aj modlitba chvál, sväté omše a prednášky, v ktorých animátori hovoria o svojich skúsenostiach zo života s Bohom. Vždy sa snažíme zabezpečiť aj rôznych špeciálnych hostí, ktorí nám prídu prednášať. Medzi pozvaných hostí, ktorí nám prišli prednášať, modliť sa s nami a žehnať nám, patril napríklad Braňo Letko zo skupiny Lámačské chvály, Július Slovák, riaditeľ projektu Godzone na Slovensku alebo páter Leopold Jablonský, OFM, či Ivan Petro z kapely eSPé. Všetci boli tiež hosťami na HC.Chválach a veľmi radi prijali pozvanie aj na náš tábor.

Na každom tábore prežívame obrovské prebudenie u birmovancov a mnoho svedectiev o Božej láske. Vždy sme veľmi povzbudení tým, aké množstvo mladých ľudí z našej farnosti odovzdáva svoj život Ježišovi a aj tým, ako po tábore neustále pristupujú k sviatostiam a aktívne sa zapájajú do života farnosti.