Spoločenstvo Bétel Hlohovec

Ako bolo na druhých HC.Chválach

Prinášame vám pohľad dvoch dievčat z nášho spoločenstva na v poradí druhé HC.Chvály tejto sezóny, ktoré sa uskutočnili v sobotu, 15. novembra.

Adelka

Neuplynul ani mesiac a 15. novembra sa konali už druhé HC.Chvály, opäť v centre nášho mesta, v Kultúrnom dome.

Prichádzali sem ľudia rôznych vekových kategórii, od tých najstarších, cez birmovancov, až po malé deti. Boli tu ľudia nie len z nášho mesta, ale aj z rôzných iných, čo bolo pre nás veľkým povzbudením. Postupne sa sála zapĺňala a už od začiatku vládla uvoľnená atmosféra. Počuli sme svedectvá od členiek nášho spoločenstva, o tom, aké zázraky Boh koná v ich životoch. Po svedectvách nasledovala scénka, ktorá poukazovala na to, ako nás Boh hľadá, keď blúdime, a ako nás vždy vyslobodí z moci hriechov.

Slovo mal vedúci spoločenstva Ľubomír Petrek, v ktorom nám pripomenul, že sme všetci stvorení z jednej bunky, a že Boh nás poznal ešte dávno predtým, ako sme sa narodili. Po slove pokračovali chvály, počas ktorých sa ľudia opäť ponorili do modlitby. K dispozícii bol aj modlitebný tím, ktorý bol pripravený modliť sa s ľudmi. Bol to požehnaný čas naplnený svätou radosťou. Boh bol silne prítomný a konal svoje dielo v nás.

Preto ak sa ti tieto chvály páčili, alebo ak si tu nikdy nebol, ale túžiš po niečom novom, neváhaj a príď o mesiac, 13. decembra na tretie a zároveň posledné HC.Chvály v tomto kalendárnom roku. Tentokrát bude chvály viesť kapela eSPé. Tešíme sa na Vás!

Peťa

Tak, a už máme za sebou ďalšie úžasné HC.Chvály!

Po niekoľkých týždňoch opäť do Kultúrneho domu zavítali všetky vekové kategórie zo širokého okolia Hlohovca a mohli sme začať. Zaznelo zopár piesní kapely Bétel a nasledovali svedectvá dvoch mladých dievčat, ktoré hovorili o tom, ako Boh zmenil ich životy. O tom, že nezáleží, či je vaša rodina úplná, veriaca, chudobná či akákoľvek, dôležité však je, aby sme sa napriek tomu dokázali za ňu modliť, a nevzdávať sa, pretože Bohu nič nie je nemožné.

Tentokrát sa slova ujal líder spoločenstva a kapely Bétel Ľubomír Petrek. Kapela predstavila i nové piesne a vytvorila tak atmosféru, kedy Duch Svätý konal v životoch mnohých ľudí. Taktiež program obohatili členovia spoločenstva Bétel, ktorí predviedli nezabudnuteľnú scénku Lifehouse – Everything. Dojala mnohých prítomných svojou hlbokou myšlienkou. Dokazuje, že slová sú niekedy naozaj zbytočné. Začiatok nebol síce úplne uvoľnený, ale postupne sa každého zmocnila radosť, ktorú sa snažil rozdávať všade naokolo.

Tvorili sme jednu veľkú rodinu, jedno veľké spoločenstvo. Vidieť rodičov ako objímajú svoje deti, vidieť deti ako sa radujú, dospelých i birmovancov dvíhať ruky a chváliť Otca bolo pre mňa tým najväčším šťastím. Všetci sme odchádzali s úsmevom na tvári a plní Ducha Svätého.

Už teraz sa teším na ďalšie predvianočné stretnutie a spoločne strávený čas.