Spoločenstvo Bétel Hlohovec

HC Chvály 01 - Report

Po niekoľkomesačnej prestávke sa 27. októbra u nás v Hlohovci, trošku netradične v nedeľu, uskutočnilo ďalšie stretnutie s názvom HC Chvály.

Ako vždy, prípravy začali už pár dní vopred. Ako prvá sa rozložila aparatúra a hudobné nástroje. Potom sme upratali miestnosť a odniesli stoly a stoličky. V sobotu sa nakúpilo občerstvenie a v nedeľu o štvrtej už bolo všetko pripravené na zvukovú skúšku, posledné doladenie detailov a tiež to najdôležitejšie: modlitby za priebeh celej akcie, kapelu, modlitebníkov, všetkých organizátorov a samozrejme účastníkov.

O pol šiestej sme začali vítať prvých návštevníkov a o šiestej už bola sála plná ľudí, ktorí netrpezlivo čakali, čo sa bude diať.

Program odštartovalo video svedectvo a po úvodných piesňach, ktoré mali trošku prebudiť všetkých účastníkov bolo na rade svedectvo zo života jedného z nás.

Špeciálnym hosťom týchto prvých tohto-školsko-ročných HC Chvál bol riaditeľ TV LUX a predseda ZKSM Ján Buc, ktorý nám všetkým živo a trefne opísal Boha v jeho plnej kráse. Po veľmi výživnom slove sa začalo naplno modliť a chváliť. Po miestnosti bol rozmiestnený tím modlitebníkov pripravených modliť sa za ľudí.

Hoci bola miestnosť preplnená človečenstva, a hoci vzduch bol kriticky nedýchateľný, spoločný čas s Pánom stál naozaj za to. Dobrá atmosféra chvál bola zachovaná a myslím, že každý mohol miestnosť opustiť s dobrým pocitom a úsmevom na tvári. Po chválach nasledovalo tradičné agapé (občerstvenie) spojené so zdieľaním a rozhovormi.

Chceme sa poďakovať organizátorom, sponzorom a všetkým, ktorí sa na chválach zúčastnili, či už osobne, alebo nás vzdialene podporovali modlitbami alebo darmi.

A na záver vás už len chceme srdečne pozvať na ďalšie chvály, ktoré sa uskutočnia 23. novembra o 18:00 na farskom úrade v Hlohovci (v mariánskej sále).

(Dominka a Martin)