Spoločenstvo Bétel Hlohovec

HC.Chvály 02 - Report

Po necelom mesiaci sa sála na farskom úrade znova naplnila mladými ľuďmi, ktorí prišli na druhé stretnutie v tomto školskom roku s názvom HC.Chvály 02. Pred 18:00 sa začala miestnosť plniť teenagermi z Hlohovca a okolia. Na úvod si návštevníci mohli pozrieť krátke videá z našej produkcie. Potom nasledovali piesne a spoločný tanec na pieseň „I like to move it“ (z filmu Madagaskar). Po dynamickom úvode sa pokračovalo svedectvom (Ondrej Gálik) a následným slovom (Ľubo Petrek), ktoré vovádzali ľudí do modlitby.

Počas chvál bol pripravený aj tím modlitebníkov, ktorí sa modlil za mladých. Celý večer sa niesol v téme potreby modlitby za štát, mesto, rodinu a priateľov. V spoločenstve si uvedomujeme nutnosť žehnať ľuďom okolo nás, lebo len modlitba a čas strávený s Bohom môže priniesť požehnanie do nášho života. Po skončení programu sa s nami veľká časť teenagerov zdieľala a rozprávala o ich živote. Vidíme, ako Boh vstupuje do životov mladých ľudí v našom okolí.

Novinka! Celý videozáznam z týchto chvál si môžete pozrieť na stránke betel.sk.

Najbližšie HC.Chvály 03 sa uskutočnia 21. 12. 2013. Hosťom bude Július Slovák, ktorý pracuje ako výkonný riaditeľ projektu GodZone na Slovensku.