Spoločenstvo Bétel Hlohovec

HC.Chvály 07 - Victory in Jesus

Ako je napísané: "Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie." Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
(Rim 8,36-39)

Pozývame ťa už na siedme HC.Chvály v tomto roku. Túto sobotu sa stretávame v Kultúrnom dome v Hlohovci, kde o 18:00 začneme spoločne chváliť nášho Boha. Chvály bude ako zvyčajne viesť kapela Bétel. Pripravený bude aj modlitebný tím, ktorý ti môže kedykoľvek žehnať. Taktiež pre teba chystáme Bétel Shop a detský kútik. Príď aj ty s nami osláviť víťazstvo v mene Ježiš.

Nezabudni sa zaregistrovať na udalosti na Facebooku :-)