Spoločenstvo Bétel Hlohovec

HC.Chvály 37

S radosťou a vášňou Ťa radi uvidíme na 37. HC.Chválach, ako je už tento ročník zvykom, vo františkánskom kláštore, 25. novembra o 18:30.

Počas svätej omše bude zároveň prebiehať modlitba chvál, po ktorej sa presunieme do sály kláštora na občerstvenie.