Spoločenstvo Bétel Hlohovec

HC.Chvály 39

Ani v tomto kalendárnom roku sme nezabudli a s radosťou Vás pozývame na HC.Chvály 39, ktoré sa uskutočnia 20. januára 2017 vo františkánskom kláštore v Hlohovci.

Modlitba chvál bude prebiehať cez svätú omšu o 18:30, po ktorej bude nasledovať občerstvenie v sále kláštora.