Spoločenstvo Bétel Hlohovec

HC.Chvály 47

Pozývame Vás na posledné HC.Chvály v roku 2017, ktoré sa uskutočnia už 15. decembra vo františkánskom kláštore. Začneme chválovou svätou omšou o 18:30, po ktorej budeme pokračovať modlitbou chvál. Po skončení bude pripravené malé občerstvenie a teplý čaj v sále kláštora.

Modlitbu chvál bude tentokrát viesť dievčenské hudobné zoskupenie nášho spoločenstva. Svätú omšu bude celebrovať vdp. Ondrej Chrvala.

Tešíme sa na Vás!