Spoločenstvo Bétel Hlohovec

HC.Chvály s kapelou Espé

V sobotu 13. decembra sa v Kultúrnom dome konali posledné tohtoročné HC.Chvály. Zišlo sa na nich mnoho ľudí s jedným spoločným cieľom – stretnúť sa s Bohom. Už počas príprav sme vnímali, že tento večer bude Otec konať veľké veci.

Tieto chvály boli iné ako doteraz, pretože tentokrát ich viedla kapela Espé. Slova sa ujal líder kapely Julo Slovák, ktorý sa s nami podelil o svoje svedectvo a tiež nás pozval do toho, aby sme boli aktívnejšími kresťanmi. Veď kto by chcel byť generáciou, ktorá takmer zmenila svet?

Pripravená bola aj scénka, ktorá vysvetľovala, ako nás Boh neustále chráni, aj keď sa nás diabol snaží ovládať. Taktiež bola možnosť prorockého maľovania – namaľovať to, čo nám Boh dal na srdce. A je vidieť, že nám toho zjavuje naozaj veľa, pretože vznikli dva krásne obrazy.

Teší nás, ako Boh koná v našom meste a sme zvedaví, čo má pre nás pripravené budúci mesiac. Ďalšie HC.Chvály budú opäť v Kultúrnom dome, a to už 24. januára 2015. Všetci ste srdečne vítaní.

Adelka.